Đĩa mài bê tông

Đĩa mài sàn bê tông 5 lỗ

Đĩa mài sàn bê tông 5 lỗ

Đĩa mài sàn bê tông 5 lỗ hình răng cưa Thông số kỹ thuật: Đĩa mài 5 lỗ hình răng cưa Bao gồm các đầu số: 30#, 60#, 120# Dùng để mài nhám sàn bê tông. Giá: Liên hệ Hotline: 0935 711 286 / 0962 32 37 38  ...

Nguyên Trang 04/06/2019
Đĩa mài nên bê tông 3 lỗ tròn

Đĩa mài nên bê tông 3 lỗ tròn

Đĩa mài nên bê tông 3 lỗ tròn, 3 răng tròn Thông số kỹ thuật: Đĩa mài 3 lỗ tròn, 3 răng tròn Bao gồm các đầu số: 30#, 60#, 120# Dùng để mài nhám sàn bê tông. Giá: Liên hệ Hotline: 0935 711 286 / 0962 32 37 38  ...

Nguyên Trang 04/06/2019
Đĩa đánh bóng sàn bê tông, sàn đá 12mm

Đĩa đánh bóng sàn bê tông, sàn đá 12mm

Đĩa đánh bóng sàn bê tông, sàn đá 12mm Thông số kỹ thuật: 4 inch Wet Diamond Stone polishing pads Độ dày: 12mm Bao gồm các đầu số: 30#, 50#, 100#, 150-3000# Dùng để đánh bóng sàn bê tông, sàn đá các loại. Giá: Liên hệ Hotline: 0935 711 286 / 0962 32 37 38  ...

Nguyên Trang 04/06/2019
Đĩa đánh bóng sàn bê tông, sàn đá 3.5mm

Đĩa đánh bóng sàn bê tông, sàn đá 3.5mm

Đĩa đánh bóng sàn bê tông, sàn đá 3.5mm Thông số kỹ thuật: 4 inch Wet Diamond Stone polishing pads Độ dày: 3.5mm Gồm các đầu số: 50#, 150#, 300#, 1500#, 500#, 3000#, 1000#, 2000#, 100#, 200#, 400#, 800#, 30# Dùng để đánh bóng sàn bê tông, sàn đá các loại. Giá: Liên hệ Hotline: 0935 711 286 /...

Nguyên Trang 04/06/2019

Đối tác & khách hàng

Hotline: 0935711286