Đĩa đánh bóng sàn bê tông, sàn đá 3.5mm

Thông số kỹ thuật:

4 inch Wet Diamond Stone polishing pads

Độ dày: 3.5mm

Gồm các đầu số: 50#, 150#, 300#, 1500#, 500#, 3000#, 1000#, 2000#, 100#, 200#, 400#, 800#, 30#

Dùng để đánh bóng sàn bê tông, sàn đá các loại.

Giá: Liên hệ

Hotline: 0935 711 286 / 0962 32 37 38